Musik kan anvendes til mange ting. Alment kendt er at musik og følelser er knyttet sammen og dermed bliver mulighederne for at anvende musik terapeutisk mangfoldige – på temadag om recovery på Bocentret Hedelund vil jeg sammen med to andre musikterapeuter fokusere på netop det aspekt: musik som vej til at komme sig og finde sig selv igen efter en psykisk lidelse f.eks. en psykose eller en depression. I min ph.d. om musikterapi med psykiatriske patienter har jeg fokuseret på denne restituering (titel: Restituerende faktorer i gruppemusikterapi med psykiatriske patienter, 2001) Jeg er derfor meget interesseret i at høre om beretninger fra patienter hvor musik har spillet en væsentlig rolle i processen med at komme sig. m